ทำให้ WhatsApp แสดง Chat Heads เหมือนกับ Messenger

AndroidOut ใน Facebook