ไม่ต้องอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อก็แชทบน WhatsApp ได้ มาดูวิธีกัน

AndroidOut ใน Facebook